Przekonaj się, jaki ma obowiązek mechanik, gdy naprawia Twoje auto?

Ocena
0.00

Przekazanie auta do naprawy wiąże się z dużym ryzykiem, w szczególności, jeżeli nie znasz mechanika. Pojazdy często są kosztowne i czasem warte są nawet setki tysięcy złotych. Kłopotów z pozostawieniem auta w warsztacie samochodowym może być bardzo dużo! Zobacz zatem, jakie obowiązki ma właściciel warsztatu samochodowego i za co jest odpowiedzialny? Zapraszamy serdecznie!

Warsztat jest opóźniony w naprawie!

Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za samochód w takiej sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce odpowiada za uszkodzenie lub stratę przedmiotu świadczenia, chyba że zguba lub uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za powierzony mu samochód w przypadku opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu wypełnienia usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie samochodu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Źle wykonana naprawa przez warsztat samochodowy!

Często występującym przypadkiem jest złe wykonanie usługi, co może przyczynić się do dalszego uszkodzenia pojazdu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch reżimach: kontraktowym oraz deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim nadana jest przez przepisy prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy znaczy, że za naprawienie szkody w wyniku nienależytego wykonania albo niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy straty pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku wykonania naprawy. Znajdziecie je w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania samochodu w czasie do 2 lat od naprawy zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w momencie wydania pojazdu właścicielowi. Klient ma prawo wówczas żądać wymiany elementu na wolną od wad, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką chciałby uzyskać i jest to wiążące dla warsztatu.

Kradzież samochodu u mechanika!

Umowa, którą zawierasz z mechanikiem na naprawę samochodu łączy w sobie umowę przechowania wraz z umową o dzieło. Oznacza to, że samochód nie może być w gorszym stanie niż wcześniej. Jeśli chodzi o kradzież, to właściciel warsztatu samochodowego również jest odpowiedzialny za to, chyba że udowodni, że auto było zamknięte, wszystkie zabezpieczenia przed kradzieżą włączone, a klucze oraz dokumenty schowane przed osobami trzecimi!

Kategoria: Motoryzacja
Data dodania:
Oceń Artykuł
Tagi
Komentarze
0

Brak komentarzy

Dodaj Komentarz
Artykuły z tej kategorii
Sprawdź, jakie obowiązki ma wulkanizator?
Data dodania:
  • 0.00
  • 0